Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2012/II - 2013/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/II 2013/II 2012/II - 2013/II 2012/II - 2013/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 850,5 859,8 9,3 1,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 18,2 20,9 2,7 14,9
Jordbruk 01 8,9 10,6 1,7 19,6
C Tillverkning 10-33 144,3 143,1 -1,2 -0,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,7 18,1 -1,6 -8,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,3 22,0 0,8 3,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 21,4 21,1 -0,2 -1,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,4 22,9 0,5 2,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 48,7 46,8 -1,9 -3,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 10,8 12,1 1,3 11,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,7 10,5 0,8 8,4
F Byggverksamhet 41-43 58,7 59,2 0,5 0,9
Byggande av hus 41 21,7 22,0 0,3 1,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 27,8 29,5 1,6 5,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 103,8 106,0 2,3 2,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 17,6 15,1 -2,4 -13,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,7 37,1 1,4 3,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 50,5 53,8 3,3 6,6
H Transport och magasinering 49-53 47,5 46,7 -0,8 -1,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 28,9 29,5 0,6 2,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,6 17,3 -1,4 -7,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 29,3 29,3 0,0 -0,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 37,8 38,4 0,6 1,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 26,3 27,2 0,9 3,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 51,6 54,8 3,2 6,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 22,3 22,5 0,1 0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 34,7 35,1 0,3 0,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 21,7 21,1 -0,6 -2,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,8 45,5 -0,3 -0,6
P Utbildning 85 55,8 55,8 0,1 0,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 144,8 142,2 -2,7 -1,9
Hälso- och sjukvård 86 67,6 63,8 -3,8 -5,6
Vård och omsorg med boende 87 32,3 33,4 1,2 3,7
Öppna sociala insatser 88 45,0 44,9 -0,1 -0,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 15,5 16,7 1,3 8,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 22,8 24,3 1,5 6,4
X Näringsgrenen okänd 00 3,9 4,1 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Irja Blomqvist


Uppdaterad 23.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2013, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2012/II - 2013/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/06/tyti_2013_06_2013-07-23_tau_035_sv.html