Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/II - 2013/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/II 2013/II 2012/II - 2013/II 2012/II - 2013/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 185 2 174 -11 -0,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 37 44 7 19,4
Jordbruk 01 16 22 6 34,1
C Tillverkning 10-33 344 337 -7 -1,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 46 44 -2 -4,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 51 53 2 3,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 51 51 0 0,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 54 54 0 0,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 115 106 -9 -7,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 27 29 2 5,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 26 2 8,4
F Byggverksamhet 41-43 134 136 3 2,2
Byggande av hus 41 51 50 -1 -2,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 63 69 6 9,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 268 275 7 2,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 39 37 -2 -6,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 83 83 -0 -0,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 146 155 10 6,7
H Transport och magasinering 49-53 118 120 2 2,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 67 70 4 5,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 49 -2 -3,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 80 79 -0 -0,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 92 92 -0 -0,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 68 66 -2 -2,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 126 131 5 4,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 54 54 0 0,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 91 87 -4 -4,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 57 52 -5 -8,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 117 116 -1 -1,0
P Utbildning 85 175 164 -11 -6,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 394 379 -15 -3,7
Hälso- och sjukvård 86 183 171 -12 -6,5
Vård och omsorg med boende 87 86 88 2 2,3
Öppna sociala insatser 88 125 121 -5 -3,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 44 47 3 5,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 64 64 -1 -0,9
X Näringsgrenen okänd 00 10 9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Irja Blomqvist


Uppdaterad 23.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2013, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/II - 2013/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/06/tyti_2013_06_2013-07-23_tau_034_sv.html