Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Publicerad: 23.4.2013

Det relativa arbetslöshetstalet för mars 9,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2013 till 236 000, vilket var 9 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,0 procent, medan det var 8,5 procent i mars året innan. Antalet sysselsatta var 41 000 färre än i mars året innan. Under årets första kvartal (januari–mars) var det relativa arbetslöshetstalet 8,8 procent, vilket var 0,8 procentenheter högre än under motsvarande period år 2012.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/03

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/03

Antalet sysselsatta uppgick i mars 2013 till 2 391 000, dvs. 41 000 färre än året innan (felmarginal ±32 000). Antalet sysselsatta män var 35 000 och antalet sysselsatta kvinnor 5 000 färre än i mars 2012. Antalet sysselsatta minskade både inom den privata och inom den offentliga sektorn jämfört med mars 2012.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i mars 66,6 procent, dvs. 1,0 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 1,6 procentenheter till 66,9 procent från mars året innan och för kvinnor med 0,3 procentenheter till 66,3 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2013 till 236 000, vilket var 9 000 fler än i mars året innan (felmarginal ±18 000). Av de arbetslösa var 130 000 män och 105 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i mars 9,0 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,7 procent för män och 8,2 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i mars totalt 660 000. Av dem var 229 000 sysselsatta och 76 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 305 000. Det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i mars 24,8 procent, dvs. 0,7 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,8 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 11,5 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2012/03 – 2013/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2012/03 2013/03 2012/03 - 2013/03
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 071 4 084 0,3
Arbetskraft totalt 2 658 2 627 –1,2
Sysselsatta 2 431 2 391 –1,7
– löntagare 2 092 2 067 –1,2
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 339 324 –4,6
Arbetslösa 227 236 3,9
Ej i arbetskraften 1 412 1 458 3,2
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,6 66,6 –1,0
Relativt arbetslöshetstal 8,5 9,0 0,4
Relativt arbetskraftstal 65,3 64,3 –1,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet år 2013

Under första kvartalet år 2013 var antalet sysselsatta i medeltal 2 408 000 personer, dvs. 24 000 färre än under motsvarande period år 2012. Antalet sysselsatta ökade mest inom hotell- och restaurangverksamhet och minskade inom vård och omsorg samt sociala tjänster.

Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta minskade med 4,3 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med året innan. På grund av påsken fanns det två vardagar färre under första kvartalet år 2013 än under januari-mars året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 232 000 under första kvartalet år 2013, dvs. 20 000 fler än under januari-mars år 2012. Under första kvartalet år 2013 var det relativa arbetslöshetstalet 8,8 procent, vilket var 0,8 procentenheter högre än under motsvarande period år 2012.

Förändringar i sysselsättningen 2012/I – 2013/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2012/I 2013/I 2012/I - 2013/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 644 2 640 –0,2
Sysselsatta totalt 2 432 2 408 –1,0
Arbetslösa totalt 211 232 9,6
– män 120 131 8,8
– kvinnor 91 101 10,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2013 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 287 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 41 000 fler än i mars året innan.

Arbetslösheten ökade från mars året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Egentliga Finland (25 %), Birkaland (23 %) och Nyland (21 %) samt på Åland (26 %). I slutet av mars var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 25 000, vilket var 6 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av mars omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 107 000 personer, dvs. 8 000 färre än i mars året innan. Servicen omfattade 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 37 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Detta var 7 000 fler än i mars året innan. I mars anmäldes 49 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 färre än i mars året innan.

Förändringar 2012/03 – 2013/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2012/03 2013/03 2012/03 - 2013/03
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 246 287 16,6
– arbetslösa längre än ett år 59 68 16,2
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 115 107 –7,2
– sysselsatta 32 28 –10,4
– i arbetskraftsutbildning, i träning 32 29 –4,1
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 15 13 –13,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 37 36 –1,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 54 49 –10,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (620,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/03/tyti_2013_03_2013-04-23_tie_001_sv.html