Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/I - 2013/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/I 2013/I 2012/I - 2013/I 2012/I - 2013/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1034,1 990,0 -44,0 -4,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 49,6 47,4 -2,2 -4,4
Jordbruk 01 35,9 33,3 -2,6 -7,3
C Tillverkning 10-33 156,3 151,5 -4,8 -3,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 20,2 19,7 -0,5 -2,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 24,1 20,9 -3,2 -13,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,3 22,6 2,3 11,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,7 25,2 -0,4 -1,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 49,9 46,4 -3,4 -6,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 16,1 16,5 0,4 2,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,7 10,8 -0,9 -8,0
F Byggverksamhet 41-43 79,2 75,0 -4,3 -5,4
Byggande av hus 41 27,3 27,6 0,3 1,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 43,4 39,8 -3,6 -8,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 118,7 116,6 -2,2 -1,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 21,5 18,8 -2,8 -12,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 40,3 41,5 1,2 3,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 56,9 56,3 -0,6 -1,0
H Transport och magasinering 49-53 65,1 60,5 -4,6 -7,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 44,1 41,7 -2,4 -5,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 21,0 18,8 -2,2 -10,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 30,7 33,8 3,2 10,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 45,7 43,1 -2,6 -5,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 32,6 31,7 -0,9 -2,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 67,8 69,2 1,3 2,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,6 24,5 -0,1 -0,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,9 36,5 -3,4 -8,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,5 21,2 -2,4 -10,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 46,8 45,6 -1,2 -2,5
P Utbildning 85 68,1 64,4 -3,7 -5,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 162,9 148,8 -14,2 -8,7
Hälso- och sjukvård 86 76,8 68,4 -8,4 -11,0
Vård och omsorg med boende 87 34,5 33,6 -0,9 -2,5
Öppna sociala insatser 88 51,6 46,7 -4,9 -9,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 23,0 20,9 -2,1 -9,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 31,1 30,5 -0,6 -1,9
X Näringsgrenen okänd 00 4,9 4,1 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2013, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/I - 2013/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/03/tyti_2013_03_2013-04-23_tau_029_sv.html