Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/I - 2013/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/I 2013/I 2012/I - 2013/I 2012/I - 2013/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 432 2 408 -24 -1,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 104 100 -4 -4,0
Jordbruk 01 75 70 -5 -6,6
C Tillverkning 10-33 350 347 -3 -1,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 48 45 -2 -5,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 55 50 -5 -9,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 47 51 5 10,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 55 58 3 5,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 113 107 -6 -5,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 33 36 3 9,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 26 -0 -0,4
F Byggverksamhet 41-43 167 169 1 0,9
Byggande av hus 41 61 64 3 5,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 89 87 -2 -2,6
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 285 287 2 0,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 45 42 -3 -6,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 88 91 3 2,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 152 154 3 1,7
H Transport och magasinering 49-53 145 140 -5 -3,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 90 90 -0 -0,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 54 50 -5 -8,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 78 90 12 15,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 103 99 -4 -4,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 76 73 -3 -3,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 154 158 3 2,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 57 57 0 0,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 99 91 -8 -8,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 61 53 -8 -13,2
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 111 114 3 2,3
P Utbildning 85 178 173 -5 -2,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 409 390 -19 -4,7
Hälso- och sjukvård 86 194 179 -15 -7,6
Vård och omsorg med boende 87 82 85 3 3,6
Öppna sociala insatser 88 133 126 -7 -5,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 59 60 1 1,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 77 81 4 5,2
X Näringsgrenen okänd 00 11 12 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2013, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/I - 2013/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/03/tyti_2013_03_2013-04-23_tau_028_sv.html