Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2012/I - 2013/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/I 2013/I 2012/I - 2013/I 2012/I - 2013/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 644 2 640 -4 -0,2
15-64 2 594 2 588 -7 -0,2
15-24 291 299 8 2,7
25-34 566 560 -6 -1,1
35-44 590 584 -6 -0,9
45-54 668 663 -4 -0,6
55-64 480 481 2 0,3
Män 15-74 1 367 1 355 -12 -0,9
15-64 1 335 1 323 -12 -0,9
15-24 145 139 -7 -4,5
25-34 312 311 -1 -0,3
35-44 309 309 -1 -0,2
45-54 336 332 -4 -1,1
55-64 233 233 0 0,1
Kvinnor 15-74 1 277 1 285 8 0,6
15-64 1 259 1 264 5 0,4
15-24 146 160 14 9,9
25-34 254 249 -5 -2,1
35-44 280 276 -5 -1,7
45-54 332 332 -0 -0,1
55-64 247 248 1 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2013, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2012/I - 2013/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/03/tyti_2013_03_2013-04-23_tau_022_sv.html