Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Arbetskraftsundersökning 2013, februari

2013
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar