Arbetskraftsundersökning 2012, Familjer och arbete

2012
Familjer och arbete
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar