Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, marraskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2011/III - 2012/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/III 2012/III 2011/III - 2012/III 2011/III - 2012/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 184 2 186 3 0,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 41 42 1 2,1
Maatalous 01 18 19 2 10,0
C Teollisuus 10-33 351 339 -12 -3,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 47 49 1 2,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 59 50 -9 -14,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 52 4 8,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 50 -6 -11,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 116 111 -5 -4,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 25 28 3 12,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 24 -1 -4,4
F Rakentaminen 41-43 143 138 -5 -3,3
Talonrakentaminen 41 54 50 -3 -6,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 69 66 -3 -4,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 268 270 2 0,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 33 37 4 11,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 84 81 -3 -4,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 151 152 2 1,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 120 123 3 2,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 68 72 4 6,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 51 -1 -2,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 75 81 6 7,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 89 89 0 0,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 69 66 -3 -4,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 123 128 5 4,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 55 54 -0 -0,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 90 93 3 3,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 56 54 -2 -4,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 120 112 -8 -6,6
P Koulutus 85 166 164 -2 -1,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 383 391 8 2,1
Terveyspalvelut 86 181 185 4 2,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 84 89 5 5,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 118 117 -0 -0,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 47 48 1 1,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 64 67 3 5,0
X Toimiala tuntematon 00 11 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2012, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2011/III - 2012/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/09/tyti_2012_09_2012-10-23_tau_034_fi.html