Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2011/II - 2012/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/II 2012/II 2011/II - 2012/II 2011/II - 2012/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 517 2 524 7 0,3
15-64 2 468 2 469 1 0,0
15-24 292 300 8 2,8
25-34 535 529 -6 -1,1
35-44 562 559 -3 -0,6
45-54 629 629 0 0,1
55-64 451 452 1 0,3
Män 15-74 1 306 1 300 -6 -0,5
15-64 1 274 1 265 -9 -0,7
15-24 143 148 4 3,0
25-34 297 291 -5 -1,7
35-44 295 292 -3 -1,0
45-54 317 313 -3 -1,1
55-64 223 221 -2 -0,8
Kvinnor 15-74 1 211 1 225 14 1,1
15-64 1 194 1 204 10 0,8
15-24 149 153 4 2,6
25-34 238 238 -1 -0,3
35-44 267 266 -0 -0,2
45-54 312 316 4 1,2
55-64 228 231 3 1,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.07.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2012, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2011/II - 2012/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tau_024_sv.html