Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2011/06 - 2012/06

  År/Månad Förändring Förändring
2011/06 2012/06 2011/06 - 2012/06 2011/06 - 2012/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 581 2 581 -0 0,0
15-64 2 539 2 528 -11 -0,4
15-24 358 370 12 3,4
25-34 548 526 -22 -4,0
35-44 559 556 -3 -0,5
45-54 629 625 -4 -0,6
55-64 446 451 6 1,3
Män 15-74 1 355 1 341 -14 -1,0
15-64 1 327 1 310 -17 -1,3
15-24 183 187 4 2,1
25-34 302 295 -7 -2,4
35-44 295 291 -4 -1,4
45-54 322 315 -7 -2,2
55-64 224 221 -3 -1,2
Kvinnor 15-74 1 226 1 240 14 1,1
15-64 1 212 1 218 6 0,5
15-24 174 183 8 4,7
25-34 245 231 -15 -6,0
35-44 263 264 1 0,4
45-54 307 310 3 1,0
55-64 222 230 8 3,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.07.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2012, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2011/06 - 2012/06 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tau_006_sv.html