Publicerad: 6.11.2012

De relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20 procent år 2011

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning ökade antalet sysselsatta nästan oavbrutet från år 1995 till år 2008. Sysselsättningen vände nedåt i slutet av år 2008 och år 2011 var årsmedeltalet för antalet sysselsatta 57 000 lägre än år 2008. De ungas sysselsättningsläge har förbättrats under år 2011, men är klart sämre än före recessionen som började år 2008.

Det relativa arbetslöshetstalet bland 15–24-åriga unga var 20,1 procent år 2011, medan det ett år tidigare var 21,4. Under de senaste tjugo åren har det relativa arbetslöshetstalet bland unga legat under 20 procent bara några få gånger. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga kvinnor har under de senaste åren varit klart lägre än bland unga män.

År 2011 var det relativa sysselsättningstalet bland unga 39,1 procent, dvs. en ökning med 1,3 procentenheter från året innan. Sedan år 2000 har det relativa sysselsättningstalet varit något större bland unga kvinnor än bland unga män.

Det relativa sysselsättningstalet för 15–24-åriga unga efter kön åren 1989–2011

Det relativa sysselsättningstalet för 15–24-åriga unga efter kön åren 1989–2011

Länkar

Tabellbilagorna på finska

Begrepp och definitioner


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (299,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 6.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Tidsserieuppgifter 2002-2011 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tie_001_sv.html