Arbetskraftsundersökning 2011, Tidsserieuppgifter 2002-2011

2011
Tidsserieuppgifter 2002-2011
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar