Publicerad: 11.9.2012

Lite vanligare att mammor tar ut familjeledighet

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning återspeglades den ekonomiska recessionen som började i slutet av år 2008 i sysselsättningen bland småbarnsmammor. Andelen mammor som är på familjeledighet ökade något och på motsvarande sätt minskade andelen förvärvsarbetande mammor något från år 2008 till år 2010. År 2011 har situationen varit nästan oförändrad jämfört med år 2010. Uppgifterna framgår av arbetskraftsundersökningens årsöversikt Perheet ja työ vuonna 2011 (Familjer och arbete år 2011).

Sysselsättning och familjeledigheter bland mammor med barn under tre år åren 2008–2011, 20–59-åringar

Sysselsättning och familjeledigheter bland mammor med barn under tre år åren 2008–2011, 20–59-åringar

År 2011 förvärvsarbetade en dryg tredjedel av alla mammor med barn under tre år och nästan en tredjedel var på familjeledighet från jobbet. En dryg fjärdedel skötte sina barn hemma utan anställningsförhållande.

Mammorna stannar dock inte hemma så länge för att sköta sina barn. Av mammorna med barn i skolåldern arbetade 90 procent, dvs. nästan lika många som av papporna. Då det yngsta barnet var 1-2 år arbetade över hälften av mammorna. Av de mammor vars yngsta barn var under ett år förvärvsarbetade däremot i verkligheten bara åtta procent.

Sysselsättning och familjeledigheter bland mammor efter det yngsta barnets ålder år 2011, 20–59-åringar

Sysselsättning och familjeledigheter bland mammor efter det yngsta barnets ålder år 2011, 20–59-åringar

Begreppet ’förvärvsarbetade’ i denna publikation avviker från den definition av sysselsatt som används i arbetskraftsundersökningen. I arbetskraftsundersökiningen klassificeras som sysselsatta också personer som är på mamma- eller pappaledighet från jobbet samt de på andra familjeledigheter vars frånvaro från arbetet varat en kortare tid än tre månader. Därför finns det bland de sysselsatta särskilt många småbarnsmammor som i verkligheten är hemma och sköter barn. Årspublikationen Perheet ja työ vuonna 2011 (Familjer och arbete år 2011) baserar sig på hushållsdelen i arbetskraftsundersökningen.

Länkar

Arbetskraftsundersökningens uppdaterade tabeller: http://www.stat.fi/til/tyti/tau_sv.html .

Förändringarna i sysselsättning och anställningsförhållanden år 2011 har beskrivits i arbetskraftsundersökningens tidigare årsöversikt Sysselsättning och arbetslöshet år 2011 .


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (330,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 11.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Familjer och arbete år 2011 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/14/tyti_2011_14_2012-09-11_tie_001_sv.html