Arbetskraftsundersökning 2011, Sysselsättning och arbetslöshet

2011
Sysselsättning och arbetslöshet
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar