Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/IV 2011/IV 2010/IV - 2011/IV 2010/IV - 2011/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 879,1 876,8 -2,4 -0,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 18,2 17,6 -0,6 -3,2
Jordbruk 01 7,5 7,1 -0,4 -5,1
C Tillverkning 10-33 149,7 145,2 -4,5 -3,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,5 19,4 1,9 10,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 23,4 21,7 -1,7 -7,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,3 19,8 0,5 2,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,1 23,2 -1,9 -7,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 51,9 49,9 -2,1 -4,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,6 11,3 -1,3 -10,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,1 10,1 0,1 0,8
F Byggverksamhet 41-43 60,3 61,9 1,6 2,6
Byggande av hus 41 20,5 21,6 1,1 5,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 32,3 31,4 -0,9 -2,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 106,9 107,4 0,5 0,5
Handel samt reparation av motorfordon 45 16,1 16,7 0,7 4,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 37,7 35,4 -2,3 -6,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 53,2 55,3 2,1 4,0
H Transport och magasinering 49-53 53,3 50,7 -2,7 -5,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 33,4 31,8 -1,6 -4,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,9 18,9 -1,0 -5,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 26,1 26,6 0,5 1,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 37,7 42,8 5,1 13,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 26,1 30,7 4,6 17,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 51,5 49,7 -1,7 -3,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 21,4 21,8 0,3 1,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 33,9 33,7 -0,2 -0,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,5 20,4 -0,1 -0,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 49,0 47,9 -1,1 -2,3
P Utbildning 85 64,3 59,8 -4,5 -7,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 147,0 150,7 3,6 2,5
Hälso- och sjukvård 86 67,6 70,1 2,5 3,7
Vård och omsorg med boende 87 31,2 32,7 1,5 4,7
Öppna sociala insatser 88 48,2 47,9 -0,3 -0,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 15,7 16,7 1,0 6,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 24,6 21,3 -3,4 -13,7
X Näringsgrenen okänd 00 4,6 3,9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2011, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_035_sv.html