Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/IV 2011/IV 2010/IV - 2011/IV 2010/IV - 2011/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1039,5 1040,9 1,3 0,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 53,8 53,4 -0,5 -0,9
Jordbruk 01 39,7 39,8 0,1 0,2
C Tillverkning 10-33 161,0 158,4 -2,6 -1,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,4 22,5 3,1 16,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 24,8 23,5 -1,3 -5,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,2 20,8 0,6 3,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 27,9 25,7 -2,1 -7,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 52,8 51,4 -1,3 -2,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 16,0 14,4 -1,6 -9,9
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,4 10,2 -0,1 -1,3
F Byggverksamhet 41-43 81,5 82,3 0,8 1,0
Byggande av hus 41 28,0 29,2 1,2 4,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 45,6 43,8 -1,8 -3,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 129,7 128,2 -1,5 -1,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 21,6 22,4 0,8 3,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 43,9 40,7 -3,2 -7,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 64,2 65,1 0,9 1,4
H Transport och magasinering 49-53 68,8 64,0 -4,8 -6,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 48,2 44,4 -3,7 -7,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,7 19,6 -1,1 -5,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 32,1 32,6 0,5 1,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 41,7 46,4 4,8 11,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 28,7 34,4 5,7 19,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 62,6 64,5 1,9 3,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,3 24,8 0,6 2,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,9 39,3 -0,6 -1,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,8 23,4 -0,4 -1,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 49,0 47,9 -1,1 -2,2
P Utbildning 85 66,1 62,2 -3,9 -5,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 153,6 159,3 5,7 3,7
Hälso- och sjukvård 86 72,1 75,4 3,3 4,6
Vård och omsorg med boende 87 31,9 33,9 1,9 6,1
Öppna sociala insatser 88 49,5 50,0 0,5 1,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 21,8 22,4 0,6 2,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 34,3 30,7 -3,6 -10,5
X Näringsgrenen okänd 00 4,6 4,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2011, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_029_sv.html