Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2010/IV - 2011/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/IV 2011/IV 2010/IV - 2011/IV 2010/IV - 2011/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 621 2 637 17 0,6
15-64 2 584 2 591 7 0,3
15-24 279 275 -4 -1,4
25-34 567 571 4 0,6
35-44 592 596 4 0,6
45-54 669 672 3 0,4
55-64 477 477 1 0,1
Män 15-74 1 357 1 372 14 1,1
15-64 1 334 1 342 9 0,7
15-24 136 136 1 0,5
25-34 314 314 -0 -0,1
35-44 312 312 0 0,1
45-54 337 340 3 1,0
55-64 235 239 5 2,0
Kvinnor 15-74 1 263 1 266 3 0,2
15-64 1 250 1 248 -2 -0,2
15-24 143 138 -4 -3,1
25-34 253 257 4 1,5
35-44 280 284 4 1,2
45-54 333 332 -1 -0,2
55-64 242 238 -4 -1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2011, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2010/IV - 2011/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_022_sv.html