Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, december

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2010/12 - 2011/12

  År/Månad Förändring Förändring
2010/12 2011/12 2010/12 - 2011/12 2010/12 - 2011/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 397 2 411 14 0,6
15-64 2 364 2 371 7 0,3
15-24 227 223 -4 -1,6
25-34 520 517 -3 -0,6
35-44 553 559 6 1,0
45-54 625 636 12 1,8
55-64 439 436 -3 -0,7
Män 15-74 1 245 1 242 -3 -0,2
15-64 1 220 1 218 -2 -0,1
15-24 106 111 4 4,1
25-34 288 281 -7 -2,5
35-44 291 293 2 0,8
45-54 318 323 5 1,5
55-64 217 211 -6 -2,7
Kvinnor 15-74 1 152 1 169 16 1,4
15-64 1 144 1 153 9 0,8
15-24 120 112 -8 -6,7
25-34 232 237 4 1,9
35-44 262 265 3 1,2
45-54 307 313 7 2,2
55-64 223 225 3 1,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2011, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2010/12 - 2011/12 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_006_sv.html