Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti

Publicerad: 23.8.2011

Det relativa arbetslöshetstalet var 6,9 procent i juli

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i juli 192 000, dvs. 14 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,9 procent, dvs. 0,6 procentenheter mindre än året innan. Antalet sysselsatta var 29 000 fler än i juli året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/07

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/07

Antalet sysselsatta uppgick i juli år 2011 till 2 578 000, dvs. 29 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (±30 000). Antalet sysselsatta män var omkring 6 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 23 000 fler än i juli 2010.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juli 71,8 procent, dvs. 1,2 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa 192 000 i juli 2011, dvs. 14 000 färre än i juli året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa (±16 000). Av de arbetslösa var 104 000 män och 88 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juli 6,9 procent, dvs. 0,6 procentenheter mindre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent för män och 6,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i juli 13,7 procent, vilket var 1,1 procentenheter större än i juli året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2010/07–2011/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2010/07 2011/07 2010/07 - 2011/07
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 044 4 059 0,4
Arbetskraft totalt 2 756 2 770 0,5
Sysselsatta 2 549 2 578 1,1
– löntagare 2 220 2 252 1,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 330 326 –1,2
Arbetslösa 206 192 –7,0
Utanför arbetskraften 1 289 1 289 0,0
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,6 71,8 1,2
Relativt arbetslöshetstal 7,5 6,9 –0,6
Relativt arbetskraftstal 68,1 68,2 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2011 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 266 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 22 000 mindre än i juli året innan.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (–13 %), Österbotten (–12 %), Tavastland (–11 %) och Birkaland (–11 %). I slutet av juli var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 12 000, vilket var 5 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var totalt 91 000 i slutet av juli, vilket var 7 000 fler jämfört med juli året innan. Åtgärderna gällde 3,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 37 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 mindre än i juli året innan. I juli anmäldes 32 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i juli året innan.

Förändringar 2010/07– 2011/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/07 2011/07 2010/07- 2011/07
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 288 266 –7,6
– arbetslösa längre än ett år 57 58 3,3
Åtgärder sammanlagt 84 91 8,6
– sysselsatta genom stödåtgärder 34 34 0,9
– i arbetskraftsutbildning 24 21 –11,3
– i arbetspraktik, arbetsalternering 16 16 0,8
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 10 20 92,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 28 32 14,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökning 2010, Sysselsättning och arbetslöshet 2010

Arbetskraftsundersökning 2010, Anställningsförhållande och arbetstider år 2010

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (443,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/07/tyti_2011_07_2011-08-23_tie_001_sv.html