Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Arbetskraftsundersökning 2011, juli

2011
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar