Publicerad: 15.2.2011

Sysselsättning och arbetslöshet år 2010 på föregående års nivå

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning stannade försvagningen av sysselsättningen av år 2010. Också det relativa arbetslöshetstalet var nästan på samma nivå som år 2009. Uppgifterna framgår av årsöversikten Työllisyys ja työttömyys vuonna 2010 (Sysselsättning och arbetslöshet år 2010) i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Nedgången i det relativa sysselsättningstalet stannade av år 2010. Det relativa sysselsättningstalet var 67,8 procent, dvs. bara en halv procentenhet mindre än år 2009. Det relativa sysselsättningstalet för män var på samma nivå som föregående år, 68,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med en procentenhet till 66,9 procent.

År 2010 uppgick antalet sysselsatta till 2 447 000. Antalet minskade med 10 000 personer från år 2009. Minskningen av sysselsättningen planade ut år 2010, då antalet sysselsatta minskat med 74 000 år 2009.

I arbetslöshetssituationen skedde inga nämnvärda förändringar från år 2009 till år 2010. Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 8,4 procent år 2010, medan det år 2009 var 8,2 procent i genomsnitt. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent för män och 7,6 procent för kvinnor.

År 2010 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 224 000, vilket var nästan lika många som år 2009. Av de arbetslösa var 126 000 män och 98 000 kvinnor. Jämfört med år 2009 fanns det 4 000 fler arbetslösa män. I arbetslösheten bland kvinnor har det inte skett några nämnvärda förändringar.

Det relativa arbetslöshetstalet efter kön 1989–2010, 15–74-åringar, %

Det relativa arbetslöshetstalet efter kön 1989–2010, 15–74-åringar, %

Källa: Arbetskraftsundersökningen 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (299,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 15.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tie_001_sv.html