Arbetskraftsundersökning 2010, Tidsserieuppgifter 2001-2010

2010
Tidsserieuppgifter 2001-2010
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar