Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, augusti

Arbetskraftsundersökning 2010, augusti

2010
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar