Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

10.1 Löntagare efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2009/II

  År/Kvartal Förändring
2010/II 2010/I 2009/II 2010/II - 2009/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 159 2 061 2 161 -0,1
01-09 41 38 40 1,0
Jordbruk 01 18 17 21 -13,0
C Tillverkning 10-33 349 335 361 -3,2
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 38 44 -1,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 56 51 56 0,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 52 49 53 -1,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 58 55 56 4,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 112 113 117 -4,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 28 28 35 -18,7
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 29 26 28 2,8
F Byggverksamhet 41-43 131 119 135 -2,3
Byggande av hus 41 47 39 44 6,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 65 62 68 -4,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 269 247 262 2,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 33 32 32 2,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 85 81 82 3,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 150 133 147 2,0
H Transport och magasinering 49-53 137 130 131 4,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 81 79 79 2,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 56 51 52 8,0
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 74 69 75 -1,5
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 86 83 89 -2,8
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 67 62 67 -0,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 123 118 113 7,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 50 50 51 -3,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 88 82 87 0,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 55 51 54 2,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 117 113 112 4,4
P Utbildning 85 166 176 160 4,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 367 355 378 -3,0
Hälso- och sjukvård 86 169 165 176 -4,2
Vård och omsorg med boende 87 83 76 82 0,6
Öppna sociala insatser 88 116 114 120 -3,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 41 41 44 -6,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 63 59 69 -9,3
X Näringsgrenen okänd 00 11 10 10 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2010, 10.1 Löntagare efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2009/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/06/tyti_2010_06_2010-07-27_tau_034_sv.html