Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Arbetskraftsundersökning 2009, november

2009
november
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar