Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Arbetskraftsundersökning 2009, maj

2009
maj
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar