Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Arbetskraftsundersökning 2009, januari

2009
januari
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar