Publicerad: 6.7.2009

Antalet sysselsatta var rekordhögt år 2008

Sysselsättningen förbättrades fortfarande under år 2008, men förbättringen avtog mot slutet av året. I medeltal var 2 531 000 personer sysselsatta år 2008, dvs. 39 000 personer eller två procent fler än året innan. Antalet sysselsatta var det största genom tiderna i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Ökningen av antalet sysselsatta under 2000-talet är relaterad till att personer som fyllt 55 år är kvar i arbetslivet.

Antalet arbetslösa minskade år 2008, liksom under de tidigare åren. I medeltal var 172 000 personer arbetslösa år 2008, dvs. 11 000 personer eller sex procent färre än år 2007. Det officiella relativa arbetslöshetstalet, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, minskade från 6,9 procent till 6,4 procent år 2008.

Figur 1. Antalet sysselsatta och arbetslösa 1999-2008

Under 2000-talet har antalet sysselsatta som fyllt 55 år ökat snabbt på grund av de stora åldersklasserna. Antalet sysselsatta i åldern 55-74 år ökade med 238 000 personer från år 1999 till år 2008. Också det relativa sysselsättningstalet för 55 år fyllda har stigit betydligt; det relativa sysselsättningstalet för 55-64-åringar var år 2000 till och med 17 procentenheter högre än år 1999. När det gäller övriga åldersgrupper är förändringen klart mindre.

Figur 2. Det relativa sysselsättningstalet för 15-64-åringar efter åldersgrupp 1999 och 2008

Årsrapporten Arbetskraftsstatistik 2008 utkommer i augusti 2009.

Källa: Arbetskraftsstatistik 2008 - Arbetskraftsundersökningens resultat för 1999-2008. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 6.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/tyti_2008_2009-07-06_tie_001_sv.html