Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, september

Arbetskraftsundersökning 2008, oktober

2008
oktober
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar