Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Publicerad: 21.10.2008

Ökningen av antalet sysselsatta avtog under det tredje kvartalet

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i september 2 511 000, dvs. 39 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta ökade inom både den privata och den offentliga sektorn. Antalet sysselsatta var oförändrat i Uleåborgs län, i övriga län ökade antalet något. Både antalet företagare och löntagare ökade.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i september 70,0 procent, dvs. 0,7 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män var 71,8 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,1 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i september 2008 till 158 000, dvs. 10 000 färre än i september året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstalet var 5,9 procent, dvs. 0,4 procentenheter mindre än året innan (förändring bygger på oavrundade tal). Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i september 6,5 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,7 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 11,1 Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Västra Finlands län, dvs. 5,3 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 9,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar var i september 12,6 procent, vilket var 0,6 procentenheter mindre än i september året innan. Trenden för arbetslöshetstalet bland unga var 16,6 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2008/09– 2007/09, tusen personer

  2008/09 2007/09 Förändring, %
2008/09 - 2007/09
Sysselsatta 2 511 2 472 1,6
Arbetslösa 158 168 -5,9
Arbetskraften 2 670 2 640 1,1
Utanför arbetskraften 1 339 1 345 -0,4
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 70,0 69,3 0,7
Relativt arbetslöshetstal, % 5,9 6,4 -0,4
Arbetskraftsandel, % 66,6 66,3 0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Under årets tredje kvartal (juli-september) var antalet sysselsatta i medeltal 2 566 000 personer, dvs. 25  000 fler än under motsvarande period år 2007. Ökningen av antalet sysselsatta avtog under början av året, eftersom antalet sysselsatta ökade med i genomsnitt 54 000 personer under januari-juni. Sett efter näringsgren ökade sysselsättningen mest inom sociala tjänster samt inom hotell- och restaurangverksamheten. Under det tredje kvartalet uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 151 000, dvs. 13 000 färre än under juli-september år 2007. Under årets två första kvartal minskade arbetslösheten med i genomsnitt 15 000 personer.

Under januari-september år 2008 var antalet sysselsatta i medeltal 2 538 000 personer, dvs. 44 000 fler än under motsvarande period år 2007. Antalet arbetslösa uppgick till 176 000 personer, dvs. 14 000 färre än under januari-september år 2007.

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. Arbets- och näringsministeriets uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2008/tiedote_027_2008-10-21_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2008, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/09/tyti_2008_09_2008-10-21_tie_001_sv.html