Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 23.9.2008

Antalet sysselsatta nästan oförändrat

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i augusti 2 566 000, dvs. 8 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta. Antalet sysselsatta ökade inom den offentliga sektorn och minskade inom den privata sektorn. Antalet sysselsatta minskade i Uleåborgs län, i övriga län var antalet oförändrat eller ökade något.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i augusti 71,5 procent, vilket är lika mycket som året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män var 73,6 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 69,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland unga gick ned från 48,9 procent till 45,0 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i augusti 2008 till 151 000, dvs. 11 000 färre än i augusti året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa. Antalet arbetslösa män minskade, medan antalet arbetslösa kvinnor var oförändrat.

Det relativa arbetslöshetstalet var 5,6 procent, dvs. 0,4 procentenheter mindre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 4,6 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor 6,5 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i augusti 6,4 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,8 procent, och högst i Uleåborgs län, dvs. 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i augusti 11,7 procent, vilket var 2,8 procentenheter högre än i augusti året innan. Trenden för arbetslöshetstalet bland unga var 17,1 procent.

Under januari–augusti år 2008 var antalet sysselsatta i medeltal 2 541 000 personer, dvs. 45 000 fler än under motsvarande period år 2007. Antalet arbetslösa uppgick till 179 000 personer, dvs. 15 000 färre än under januari–augusti år 2007.

Förändringar i sysselsättningen 2008/08– 2007/08, tusen personer

  2008/08 2007/08 Förändring, %
2008/08 - 2007/08
Sysselsatta 2 566 2 558 0,3
Arbetslösa 151 162 –6,6
Arbetskraften 2 717 2 719 –0,1
Utanför arbetskraften 1 291 1 264 2,2
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 71,5 71,5 0,0
Relativt arbetslöshetstal, % 5,6 5,9 –0,4
Arbetskraftsandel, % 67,8 68,3 –0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. Arbets- och näringsministeriets uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2008/tiedote_023_2008-09-23_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2008, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/08/tyti_2008_08_2008-09-23_tie_001_sv.html