Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 22.7.2008

Sysselsättningen ökade i juni 2008

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juni 2 668 000, dvs. 49 000 fler än året innan. Antalet löntagare och företagare ökade. Av löntagarna ökade antalet med fortlöpande heltidsarbete medan antalet visstidsanställda minskade. Antalet sysselsatta ökade i Södra och Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i juni 74,4 procent, dvs. 0,9 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 76,5 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 72,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 71,0 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i juni 2008 till 195 000, dvs. 14 000 färre än i juni året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent, dvs. 0,6 procentenhet mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i juni 6,3 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 5,6 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 11,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i juni 16,7 procent, vilket var 1,3 procentenheter mindre än i juni året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 15,8 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det andra kvartalet från april till juni år 2008 i medeltal 2 574 000 personer, dvs. 50 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick till 202 000 personer, dvs. 8 000 färre än under april–juni år 2007.

Förändringar i sysselsättningen 2008/06– 2007/06, tusen personer

  2008/06 2007/06 Förändring, %
2008/06 - 2007/06
Sysselsatta 2 668 2 619 1,9
Arbetslösa 195 209 -6,7
Arbetskraften 2 862 2 828 1,2
Utanför arbetskraften 1 141 1 152 –0,9
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 74,4 73,5 0,9
Relativt arbetslöshetstal, % 6,8 7,4 -0,6
Arbetskraftsandel, % 71,5 71,1 0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. Arbets- och näringsministeriet uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2008/tiedote_020_2008-07-22_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2008, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/06/tyti_2008_06_2008-07-22_tie_001_sv.html