Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Arbetskraftsundersökning 2008, juni

2008
juni
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar