Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti

Publicerad: 19.2.2008

Sysselsättningen ökade i januari 2008

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i januari 2 480 000, dvs. 100 000 fler än året innan. Inom den privata arbetsgivarsektorn ökade sysselsättningen med 85 000 personer. Antalet löntagare var fler 94 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands, Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i januari 69,3 procent, dvs. 2,2 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med tre procentenheter och var 70,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,5 procentenheter till 67,9 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,7 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i januari 2008 till 181 000, dvs. 14 000 färre än i januari året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent, dvs. 0,8 procentenhet mindre än året innan. Trenden för arbetslöshetstalet var i januari 6,4 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 5,5 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 11,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i januari 17,7 procent, vilket var en procentenhet mindre än i januari året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 16,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2008/01– 2007/01, tusen personer

  2008/01 2007/01 Förändring, %
2008/01 - 2007/01
Sysselsatta 2 480 2 380 4,2
Arbetslösa 181 195 -7,4
Arbetskraften 2 661 2 575 3,3
Utanför arbetskraften 1 332 1 397 -4,6
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 69,3 67,1 2,2
Relativt arbetslöshetstal, % 6,8 7,6 -0,8
Arbetskraftsandel, % 66,6 64,8 1,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

 
Arbetskraftsundersökningens innehåll och datainsamling reviderade

I början av år 2008 har arbetskraftsundersökningen reviderats, vilket utvidgar undersökningens innehåll. Definitionerna på vissa begrepp ändras också. Revideringarna baserar sig på EU-förordningar och med hjälp av dem eftersträvar man jämförbarhet med arbetskraftsstatistik i EU-länderna.
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_001_sv.html

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. Arbets- och näringsministeriet uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2008/tiedote_004_2008-02-19_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 19.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/01/tyti_2008_01_2008-02-19_tie_001_sv.html