Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 22.1.2008

Sysselsättningen ökade i december 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i december 2 490 000, dvs. 32 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade inom den privata sektorn. Antalet löntagare ökade och antalet företagare var nästan oförändrat. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands och Västra Finlands län och minskade i Östra Finlands och Lapplands län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i december 69,5 procent, dvs. 0,3 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 70,2 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,7 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,2 procent.

År 2007 fanns det enligt arbetskraftsundersökningen i december 158 000 arbetslösa , dvs. 10 000 färre än i december året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,0 procent, dvs. 0,4 procentenhet mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i december 6,7 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det sista kvartalet år 2007 i medeltal 2 485 000 personer, dvs. 47 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet löntagare ökade och antalet företagare var nästan oförändrat. Antalet arbetslösa var 161 000, dvs. 16 000 färre än under oktober-december år 2006.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta år 2007 i medeltal 2 492 000 personer, dvs. 48 000 fler än år 2006. Antalet arbetslösa uppgick i medeltal till 183 000, dvs. 21 000 färre än år 2006.

Förändringar i sysselsättningen 2007/12 – 2006/12, tusen personer

  2007/12 2006/12 Förändring, %
2007/12 - 2006/12
Sysselsatta totalt 2 490 2 458 1,3
Arbetslösa 158 168 -5,6
Arbetskraften totalt 2 648 2 625 0,9
Utanför arbetskraften totalt 1 343 1 345 –0,2
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 69,5 69,1 0,3
Relativt arbetslöshetstal, % 6,0 6,4 -0,4
Arbetskraftsandel, % 66,3 66,1 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. Arbets- och näringsministeriet uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2008/tiedote_003_2008-01-22_sv.html

Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/12/tyti_2007_12_2008-01-22_tie_001_sv.html