Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Arbetskraftsundersökning 2007, oktober

2007
oktober
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar