Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 22.5.2007

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i april 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i april 2 456 000, dvs. 72 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 69,2 procent, medan det i april 2006 var 67,5 procent.

Antalet arbetslösa i april 2007 var 191 000, dvs. 34 000 färre än i april året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent, medan det var 8,6 procent i april 2006.

Förändringar i sysselsättningen 4/2006 - 4/2007, tusen personer

  April2007 April2006 Förändring, %4/2006-4/20071)
Sysselsatta totalt 2 456 2 384 3,0
Relativt sysselsättningstal, % 69,2 67,5 1,73)
Arbetslösa2) 191 225 -14,9
Relativt arbetslöshetstal, % 7,2 8,6 -1,43)
Arbetskraften totalt 2 647 2 609 1,5
Arbetskraftsandel, % 66,6 65,9 0,73)
Utanför arbetskraften totalt 1 330 1 351 -1,5

1) Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal

2) Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer

3) procentenheter

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet

Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/04/tyti_2007_04_2007-05-22_tie_001_sv.html