Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, september

Arbetskraftsundersökning 2007, april

2007
april
Offentliggöranden