Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 23.1.2007

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i december 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i december 2 458 000, dvs. 59 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var i december 69,1 procent, medan det var 67,8 procent ett år tidigare.

Antalet arbetslösa i december 2006 var 168 000, dvs. 31 000 färre än i december året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,4 procent, medan det var 7,6 året innan.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta år 2006 i medeltal 2 443 000 personer, dvs. 43 000 fler än år 2005. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent, medan det år 2005 var 8,4 procent.

Förändringar i sysselsättningen 12/2005 - 12/2006, tusen personer

  December 2006 December 2005 FÖRÄNDRING, %
12/05-12/06
Sysselsatta totalt 2 458 2 399 2,5
Relativt sysselsättningstal, % 69,1 67,8 1,32
Arbetslösa 1 168 198 -15,4
Relativt arbetslöshetstal, % 6,4 7,6 -1,22
Arbetskraften totalt 2 625 2 597 1,1
Arbetskraftsandel, % 66,1 65,7 0,42
Utanför arbetskraften totalt 1 345 1 358 -0,9
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2006, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434,
Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Aktueltt: StatFin-tidsserietabellerna gällande arbetskraftsundersökningen är i PX-Web-format.

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/12/tyti_2006_12_2007-01-23_tie_001_sv.html