Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 19.12.2006

Sysselsättningen ökade ock arbetslösheten minskade i november 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i november 2 444 000, dvs. 54 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var i november 68,8 procent, medan det var 67,5 procent ett år tidigare. Under januari-november år 2006 var antalet sysselsatta i medeltal 41 000 fler än under motsvarande period året innan.

Antalet arbetslösa i november 2006 var 175 000, dvs. 32 000 färre än i november i fjol. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,7 procent , medan det var 8,0 året innan. Under januari-november år 2006 var antalet arbetslösa i genomsnitt 14 000 färre än under motsvarande period året innan.

Förändringar i sysselsättningen 11/2005 - 11/2006, tusen personer

  November 2006 November 2005 FÖRÄNDRING, %
11/05-11/06
Sysselsatta totalt 2 444 2 390 2,3
Relativt sysselsättningstal, % 68,8 67,5 1,32
Arbetslösa 1 175 207 -15,5
Relativt arbetslöshetstal, % 6,7 8,0 -1,32
Arbetskraften totalt 2 619 2 597 0,8
Arbetskraftsandel, % 66,0 65,7 0,32
Utanför arbetskraften totalt 1 350 1 356 -0,4
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2006, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Aktueltt: StatFin-tidsserietabellerna gällande arbetskraftsundersökningen är i PX-Web-format.

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/11/tyti_2006_11_2006-12-19_tie_001_sv.html