Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 21.11.2006

Sysselsättningen på föregående års nivå i oktober 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i oktober 2 412 000, dvs. 8 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen. Det relativa sysselsättningstalet var i oktober 67,8 procent, vilket är nästan lika mycket som ett år tidigare. Under januari-oktober år 2006 var antalet sysselsatta i medeltal 40 000 fler än under motsvarande period året innan.

Antalet arbetslösa i oktober 2006 var 187 000, dvs. nästan lika stort som i oktober i fjol. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent, samma som året innan. Under januari-oktober år 2006 var antalet arbetslösa i genomsnitt 12 000 färre än under motsvarande period året innan.

Förändringar i sysselsättningen 10/2005 - 10/2006, tusen personer

  Oktober 2006 Oktober 2005 FÖRÄNDRING, %
10/05-10/06
Sysselsatta totalt 2 412 2 404 0,3
Relativt sysselsättningstal, % 67,8 67,9 -0,12
Arbetslösa 1 187 185 0,8
Relativt arbetslöshetstal, % 7,2 7,2 0,02
Arbetskraften totalt 2 598 2 589 0,4
Arbetskraftsandel, % 65,5 65,5 0,02
Utanför arbetskraften totalt 1 370 1 363 0,5
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2006, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi
(09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Aktueltt: StatFin-tidsserietabellerna gällande arbetskraftsundersökningen är i PX-Web-format.

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/10/tyti_2006_10_2006-11-21_tie_001_sv.html