Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 24.10.2006

Sysselsättningen ökade i september 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i september 2 438 000, dvs. 38 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent, medan det i september 2005 var 68,0 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 69,1 procent.

Antalet arbetslösa i september 2006 var 179 000, dvs. 5 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent, medan det var 7,1 procent i september 2005.

Förändringar i sysselsättningen 9/2005 - 9/2006, tusen personer

  September 2006 September 2005 FÖRÄNDRING, %
9/05-9/06
Sysselsatta totalt 2 438 2 400 1,6
Relativt sysselsättningstal, % 68,7 68,0 0,72
Arbetslösa 1 179 184 -2,6
Relativt arbetslöshetstal, % 6,8 7,1 -0,32
Arbetskraften totalt 2 617 2 584 1,3
Arbetskraftsandel, % 66,0 65,4 0,62
Utanför arbetskraften totalt 1 350 1 367 -1,2
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2006, September. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi
(09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Aktueltt: StatFin-tidsserietabellerna gällande arbetskraftsundersökningen är i PX-Web-format.

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 24.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/09/tyti_2006_09_2006-10-24_tie_001_sv.html