Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 22.8.2006

Sysselsättningen och arbetslösheten i juli 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juli 2 540 000, dvs. 46 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 71,8 procent, medan det i juli 2005 var 70,7 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent.

Antalet arbetslösa i juli 2006 var 179 000, dvs. 18 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,6 procent, medan det var 7,3 procent i juli 2005.

Förändringar i sysselsättningen 7/2005 - 7/2006, tusen personer

  Juli 2006 Juli 2005 FÖRÄNDRING, %
7/05-7/06
Sysselsatta totalt 2 540 2 494 1,8
Relativt sysselsättningstal, % 71,8 70,7 1,12
Arbetslösa 1 179 197 -9,0
Relativt arbetslöshetstal, % 6,6 7,3 -0,7 2
Arbetskraften totalt 2 719 2 691 1,0
Arbetskraftsandel, % 68,6 68,1 0,5 2
Utanför arbetskraften totalt 1 245 1 258 -1,0
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2006, Juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi
(09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/07/tyti_2006_07_2006-08-22_tie_001_sv.html