Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Arbetskraftsundersökning 2006, juni

2006
juni
Offentliggöranden