Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 20.6.2006

Sysselsättningen och arbetslösheten i maj 2006

Offentliggörandet 20.6.2006, uppdaterat 21.6.2006*

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i maj 2 439 000, dvs. 23 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent, medan det i maj 2005 var 68,5 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent.*

Antalet arbetslösa i maj 2006 var 275 000, dvs. nästan lika många som året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,1 procent, medan det var 10,2 procent i maj 2005.

Förändringar i sysselsättningen 5/2005 - 5/2006, tusen personer

  Maj 2006 Maj 2005 FÖRÄNDRING, %
5/05-5/06
Sysselsatta totalt 2 439 2 416 0,9
Relativt sysselsättningstal, % 68,7 68,5 0,22
Arbetslösa 1 275 274 0,4
Relativt arbetslöshetstal, % 10,1 10,2 -0,1 2
Arbetskraften totalt 2 714 2 690 0,9
Arbetskraftsandel, % 68,5 68,2 0,3 2
Utanför arbetskraften totalt 1 247 1 256 -0,7
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2006, Maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

* Tillägg 21.6.2006

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/05/tyti_2006_05_2006-06-20_tie_001_sv.html