Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 23.5.2006

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i april 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i april 2 384 000, dvs. 47 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 67,5 procent, medan det i april 2005 var 66,4 procent.

Antalet arbetslösa i april 2006 var 225 000, dvs. 35 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent, medan det var 10,0 procent i april 2005.

Förändringar i sysselsättningen 4/2005 - 4/2006, tusen personer

  April 2006 April 2005 FÖRÄNDRING, %
4/05-4/06
Sysselsatta totalt 2 384 2 337 2,0
Relativt sysselsättningstal, % 67,5 66,4 1,1 2
Arbetslösa 1 225 260 -13,5
Relativt arbetslöshetstal,, % 8,6 10,0 -1,4 2
Arbetskraften totalt 2 609 2 596 0,5
Arbetskraftsandel, % 65,9 65,8 0,1 2
Utanför arbetskraften totalt 1 351 1 348 0,2
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2006, April. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/04/tyti_2006_04_2006-05-23_tie_001_sv.html