Publicerad: 15.6.2007

Av de sysselsatta saknade en femtedel utbildning, av de arbetslösa en tredjedel

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning hade 80,4 procent av alla 2,4 miljoner sysselsatta avlagt en examen efter grundnivå år 2005, medan motsvarande siffra år 2000 var 76,1 procent. 35,5 procent hade högskoleutbildning. Både de sysselsatta och de arbetslösa kvinnorna var mer utbildade än männen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Utbildning och yrken inom arbetskraften 2000-2005.

År 2005 hade 40,6 procent av de sysselsatta kvinnorna högskoleutbildning, medan motsvarande andel för männen var 10 procentenheter lägre. Av de arbetslösa hade 65,5 procent en examen år 2005, dvs. nästan fyra procentenheter mer än år 2000. Det relativa arbetslöshetstalet för personer utan utbildning var 13,9 procent och för utbildade 6,9 procent år 2005. Det relativa arbetslöshetstalet för personer med utbildning på mellannivå var 8,7 procent och 4,6 procent för personer med utbildning på högskolenivå. Utbildning på högskolenivå var klart vanligare bland arbetslösa kvinnor än bland arbetslösa män.

I den största yrkesgruppen bland sysselsatta, dvs. yrken inom tillverkning, var andelen utbildade 72 procent år 2005. Nästan 67 procent av de sysselsatta inom tekniskt, vetenskapligt, pedagogiskt o.d. humanistiskt arbete hade utbildning på högskolenivå och 58,5 procent av de sysselsatta inom administrativt arbete och kontorsarbete.

De relativa arbetslöshetstalen efter utbildningsnivå åren 2000-2005

Källä: Utbildning och yrken inom arbetskraften 2000-2005, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Anne Kirjavainen (09) 1734 3413,
tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/tyti_2005_2007-06-15_tie_001_sv.html