Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, september

Publicerad: 25.10.2005

Sysselsättningen ökade i september 2005

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i september 2 400 000, dvs. 32 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 68,0 procent, medan det i september 2004 var 67,2 procent. Antalet sysselsatta var i medeltal 2 402 000 personer under januari-september år 2005, dvs. 32 000 fler än under motsvarande period i fjol.

Antalet arbetslösa i september 2005 var 184 000, dvs. nästan samma än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent, medan det var 7,2 procent i september 2004.

Förändringar i sysselsättningen 9/2004 - 9/2005, tusen personer

  September 2005 September 2004 FÖRÄNDRING, %
9/04-9/05
Sysselsatta totalt 2 400 2 368 1,4
Relativt sysselsättningstal, % 68,0 67,2 0,8 2
Arbetslösa 1 184 183 0,7
Relativt arbetslöshetstal,, % 7,1 7,2 -0,1 2
Arbetskraften totalt 2 584 2 550 1,3
Arbetskraftsandel, % 65,4 64,8 0,6 2
Utanför arbetskraften totalt 1 367 1 388 -1,5
 Kolumen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Meddelande om offentliggörande

Källa: Arbetskraftundersökning 2005, September. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 25.10.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/09/tyti_2005_09_2005-10-25_tie_001_sv.html