Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Publicerad: 21.6.2005

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i maj 2005

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i maj 2 416 000, dvs. 39 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent, medan det i maj 2004 var 67,7 procent. Antalet sysselsatta var i medeltal 2 353 000 personer under januari-maj år 2005, dvs. 38 000 fler än under motsvarande period i fjol.

Antalet arbetslösa i maj 2005 var 39 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,2 procent, medan det var 11,6 procent i maj 2004.

Förändringar i sysselsättningen 5/2004 - 5/2005, tusen personer

  Maj 2005 Maj 2004 FÖRÄNDRING, %
5/04-5/05
Sysselsatta totalt 2 416 2 377 1,6
Relativt sysselsättningstal, % 68,5 67,7 0,8 2
Arbetslösa 1 274 313 -12,6
Relativt arbetslöshetstal,, % 10,2 11,6 -1,4 2
Arbetskraften totalt 2 690 2 691 -0,0
Arbetskraftsandel, % 68,2 68,4 -0,2 2
Utanför arbetskraften totalt 1 256 1 241 1,2
 Kolumen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Meddelande

Källa: Arbetskraftundersökning 2005, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.6.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/05/tyti_2005_05_2005-06-21_tie_001_sv.html